Datamodeling (data modellering) / Informatieanalyse volgens het Entity Relationshipmodel (ER-model)

CODE:   
IAE

DUUR:  
2 dagen

PRIJS:  
980 (per deelnemer exclusief 21 % BTW, maar inclusief eten, drinken en begeleiding na afloop)

PRIJS BOEK:  
38,99 (exclusief 9 % BTW)

GROEPEN:  
4 6 deelnemers (maximaal 8)

CURSUS- / WORKSHOPVORM: 
klassikaal, kleine groepen onder intensieve begeleiding, begeleiding na afloop: tot drie maanden na de cursus / workshop kan de deelnemer via e-mail vragen stellen met betrekking tot de inhoud

WAAR GEHOUDEN:  
open rooster: in de cursusruimte te Woerden
'in house': bij jou op locatie

WANNEER GEHOUDEN:  
open rooster:
15 + 16 januari 2024
11 + 12 maart 2024
13 + 14 mei 2024

'je eigen voorkeur': schikken bovenstaande data niet, schrijf dan wel in. Kies bij data 'andere data, neem contact met mij op voor afspraak'. We nemen dan contact met je op en plannen samen met je nieuwe data

'in house': op afspraak

INSCHRIJVEN:  
Wil je je voor deze cursus / workshop inschrijven. Klik dan op de button om naar de inschrijvingspagina te gaan.


doelgroep
informatieanalysten, systeemontwikkelaars, database ontwerpers, functioneel beheerders, database beheerders, data warehouse ontwikkelaars en verder iedereen die in zijn of haar werk met datamodellen (data modellen) te maken krijgt


na de cursus / workshop kun je:
Voorbeeld van een datamodel (data model) / informatiemodel
dat je na het volgen van de workshop /
cursus Datamodeling (data modeling) / Informatieanalyse
volgens het Entity Relationship-model zelf kunt maken:leerdoelen
De deelnemer is na de cursus / workshop Datamodeling (data modeling) / Informatieanalyse volgens het Entity Relationshipmodel (ER-model) in staat:
  • - een datamodel (data model) / informatiemodel op te stellen gebruik makend van Entity Relationship Modeling
  • - entiteittypen te kiezen die bedrijfsbreed bruikbaar zijn, stabiel zijn en vanuit administratief technisch oogpunt te volgen zijn
  • - datamodellen (data modellen) / informatiemodellen zo op te stellen dat ze praktisch bruikbaar zijn
  • - om te gaan met algemene datamodellerings- / informatiemodelleringsconcepten
  • - een datamodel (data model) / informatiemodel volgens het Entity Relationshipmodel (ER-model) om te zetten in een database ontwerp voor een relationele database (relationeel model in BCNF)
  • - aan te geven waarvoor datamodellering / informatieanalyse nuttig en nodig is

algemeen
Een datamodel (data model) / informatiemodel geeft een volledige opsomming van informatiebehoeften alsmede de regels (informatieregels/business rules) die daarbij gelden. We spreken over informatiebehoeften als de beschreven informatie nodig is om een deel van het bedrijfsproces van een organisatie op gang te houden. Datamodellen (data modellen) / informatiemodellen gebruiken we voor het opstellen van specificaties voor standaardsoftware en nieuw te ontwikkelen software. Bij standaardsoftware controleren we er mee of alle informatiebehoeften ondersteund worden en gebruiken we ze bij contractsonderhandelingen. In systeemontwikkelingsprojecten maken we op allerlei plaatsen gebruik van datamodellen (data modellen) / informatiemodellen. Bijvoorbeeld om een organisatiebreed toe te passen databasestructuur op te zetten, om functionaliteit te specificeren (aan de hand van de in het model opgenomen informatieregels), om de volledigheid van informatiesystemen te toetsen, om begrippen af te stemmen die relevant zijn voor de informatieverwerking van andere delen van het bedrijfsproces. In de cursus / workshop Datamodeling (data modeling) / Informatieanalyse volgens het Entity Relationshipmodel (ER-model) leert de deelnemer een datamodel (data model) / informatiemodel op te stellen inclusief informatieregels. Veel nadruk ligt hierbij op het beheersen van de modelleringsconcepten, zoals het kiezen van de juiste entiteittypen. Daarnaast wordt ingegaan op complexiteit in modellen, op tijdsaspecten en op hoe het datamodel (datamodel) / informatiemodel kan worden omgezet in een relationeel gegevensmodel in BCNF. Voor het verkrijgen van vaardigheid wordt in de cursus / workshop Datamodeling (data modelling) / Informatieanalyse volgens het Entity Relationshipmodel (ER-model) uitgebreid geoefend.


uitgebreide informatie
Wil je meer informatie voor de cursus / workshop Datamodeling (data modelling) / Informatieanalyse volgens het Entity Relationshipmodel (ER-model) neem dan contact op met je docent: Ton de Rooij.
Bijvoorbeeld via e-mail: tonderooij@educom.nl.

Geef daarbij je naam, naam van je bedrijf, adres en telefoonnummer op.

Hij neemt vervolgens contact met je op. Hij doet dit om kennis met je te maken, je alvast iets te vertellen over de workshop / cursus, en om je vragen te beantwoorden.


uitgebreide informatie en inschrijfformulier downloaden
Je kunt ook meteen beschikken over de uitgebreide informatie en het inschrijfformulier. Je kunt daarvoor de volgende formulieren downloaden:


Kijk ook eens bij onze andere Cursussen / Workshops:

Modelleren van Bedrijfsprocessen volgens IDEF0 / ACTIMOD


Datamodeling / Informatie-analyse volgens het Entity Relationshipmodel (ER-model)


Data Modeling / Information Modeling the ER-model (English spoken)


Datamodelleren voor Business Intelligence / BI (stermodellen, kubussen, data vault)


Database Technologie en Ontwerp


SQL


SQL (English spoken)


Requirements Specificatie / Opstellen Requirements


Data Warehouses en Business Intelligence


Data Modellering / Informatieanalyse volgens NIAM