Boeken

EDUCOM is in 2018 zelf boeken gaan uitgeven. Als eerste boek is dit het boek "Requirements", geschreven door Ton de Rooij, dat in juni 2018 is uitgekomen. In augustus 2019 is hiervan de uitgebreide tweede druk uitgekomen. In december 2021 is hiervan de uitgebreide derde druk uitgekomen.
De eerdere boeken van Ton de Rooij zijn door Boom Uitgevers in Amsterdam uitgebracht.

EDUCOM streeft na om voor alle workshops / cursussen het lesmateriaal en de boeken zelf te ontwikkelen. Heeft EDUCOM geen eigen boek dan breiden we het lesmateriaal uit met readers of kiezen we de beste op de markt voorkomende boeken.

De boeken van EDUCOM zijn tot nu toe allemaal geschreven dan wel mede geschreven door Ton de Rooij.

In augustus 2019 (1ste druk juni 2018) is de tweede druk van het boek "Requirements - Inleiding in het specificeren van Requirements" uitgekomen. Het boek is bedoeld voor de cursus / workshop Requirements. De tweede druk van het boek is net als de eerste druk ook in het Engels verkrijgbaar met als titel "Requirements - Introduction to specifying requirements".
In juli 2010 is het boek "Datamodellering (volgens het Entity Relationshipmodel)" uitgekomen. Het boek is bedoeld voor de cursus / workshop Datamodeling / Informatie-analyse volgens het Entity Relationshipmodel. Het vervangt de eerdere readers van deze cursus / workshop.
Begin 2008 is het boek "Business Intelligence" dat hij samen geschreven heeft met Peter van Til op de markt gekomen. Dit boek wordt gebruikt bij de cursus / workshop Data warehouses en Business Intelligence.