Data Warehouses en Business Intelligence (BI)

CODE:   
DWBI

DUUR:  
2 dagen

PRIJS CURSUS / WORKSHOP:  
€ 980 (per deelnemer exclusief 21 % BTW en exclusief boek, maar inclusief eten, drinken en begeleiding na afloop)

PRIJS BOEK:  
€ 38,99 (exclusief 9 % BTW)

GROEPEN:  
4 à 6 deelnemers (maximaal 8)

CURSUS- / WORKSHOPVORM:
klassikaal, kleine groepen onder intensieve begeleiding, begeleiding na afloop: tot drie maanden na de cursus / workshop kan de deelnemer via e-mail vragen stellen met betrekking tot de inhoud

WAAR GEHOUDEN:  
open rooster: in de cursusruimte te Woerden
'in house': bij jou op locatie

WANNEER GEHOUDEN:  
open rooster:
geen data, maar schrijf wel in. Er wordt contact met je opgenomen om data af te spreken

'in house': op afspraak

INSCHRIJVEN:  
Wil je je voor deze cursus / workshop inschrijven. Klik dan op de button om naar de inschrijvingspagina te gaan.
doelgroep
iedereen die bij de bouw, het gebruik of het beheer van een data warehouse (datawarehouse) en bij het toepassen van business intelligence betrokken is, zoals informatieanalisten, database ontwerpers, gegevensbeheerders, projectleiders en gebruikers


na de cursus / workshop data warehouses (datawarehouses) en business intelligence
Na het volgen van de cursus / workshop Data Warehouses (datawarehouses) en Business Intelligence kun je omgaan met / heb je inzicht in / kun je werken met:leerdoelen
De deelnemer is na de cursus / workshop Data Warehouses (datawarehouses) en Business Intelligence in staat aan te geven:
  • - wat een Data Warehouse (datawarehouse) is en hoe een organisatie profijt kan trekken uit het hebben van een Data Warehouse door middel van Business Intelligence
  • - wat Business Intelligence is en hoe Business Intelligence zich verhoudt met querying, OLAP, datamining (data mining), EIS, statistical processing
  • - welke punten een rol spelen bij het opzetten, gebruiken en beheren van een Data Warehouse (datawarehouse)
  • - welke problemen overwonnen moeten worden bij het opzetten en gebruiken van een Data Warehouse (datawarehouse)
  • - welke plaats een Data Warehouse (datawarehouse) inneemt tussen andere in een organisatie voorkomende informatiesystemen
  • - welke technologie ingezet wordt bij het opzetten en gebruiken van een Data Warehouse (datawarehouse) en bij het toepassen van Business Intelligence
algemeen
Organisaties vergaren en gebruiken grote hoeveelheden gegevens. Dit gebeurt met allerlei informatiesystemen door elkaar. De gegevens worden wanneer ze niet meer de actuele situatie van de organisatie beschrijven meestal weggegooid. Dit is zonde. Een organisatie kan veel nut hebben van deze gegevens. Zo kunnen gegevens die volledig afgehandelde bestellingen beschrijven inzicht verschaffen in het koopgedrag en het betaalgedrag van de klanten. De gegevens laten ook zien hoe lang klanten klant zijn en of ze steeds meer gaan kopen of juist niet. Voor marketing is zulke informatie van onschatbare waarde.

Gegevens worden echter niet voor niets weggegooid. Zouden we de gegevens niet verwijderen wanneer ze niet meer gebruikt worden in de informatiesystemen, dan loopt de ruimte die deze informatiesystemen hebben langzaam maar zeker vol. Daarnaast is het zo dat de informatiesystemen de genoemde marketing vragen niet kunnen beantwoorden. Ook zijn vaak de gegevens van meer dan één informatiesysteem nodig om de vragen van marketing te beantwoorden.

Kortom, er is behoefte aan wat we Business Intelligence noemen. Met Business Intelligence onderzoeken we:
  • - wat er gebeurd is in het verleden (door querying)
  • - waarom het gebeurd is (door OLAP: on line analytical processing)
  • - of we interessante verbanden in de gegevens kunnen vinden en of deze verbanden trends bevatten waardoor we mogelijk de toekomst voorspelbaar maken (data mining)
  • - of we voor management interessante gegevens/parameters kunnen vinden (EIS: executive information systems)
Business Intelligence kunnen we meestal niet toepassen op basis van wat in de databases van de operationele informatiesystemen is opgeslagen. De gegevens hierin zijn niet geïntegreerd en gaan niet ver genoeg terug in het verleden. De oplossing voor dit probleem is het opzetten van een Data Warehouse (datawarehouse). In een Data Warehouse (datawarehouse) kunnen de gegevens van vele jaren (tot wel zo'n 10 jaar) bewaard worden en voor gebruik geschikt worden gemaakt. De Data Warehouse wordt gevoed uit de gegevens van vaak vele verschillende informatiesystemen (bronnen genoemd), soms zelfs van buiten de organisatie zelf (externe bronnen).
Het samenbrengen van gegevens in de Data Warehouse (datawarehouse) levert allerlei problemen op. Zo vormen de in de Data Warehouse (datawarehouse) vergaarde gegevens een berg waar met gewone databasetechnologie niet goed mee om te gaan is. Daarnaast zijn gegevens niet altijd goed vergelijkbaar. In de gegevens uit het ene informatiesysteem worden werknemers ingedeeld in drie soorten, terwijl een ander informatiesysteem met tien soorten werknemers werkt. Voorraden worden in het ene systeem op basis van de inkoopprijs bijgehouden, terwijl een ander informatiesysteem de voorraden bijhoudt op basis van de verkoopprijs. Ook het bijhouden van gegevens uit vele jaren levert problemen op. Hoe moeten bijvoorbeeld gegevens van voor en na een fusie met elkaar worden vergeleken?

In de cursus / workshop Data Warehouses (datawarehouses) en Business Intelligence besteden we aan de problemen ruime aandacht. We laten zien hoe we een Data Warehouse (datawarehouse) opzetten, vullen, gebruiken en beheren. Dit gebeurt aan de hand van een casus. De deelnemer leert de problemen hierdoor kennen aan de hand van een praktijksituatie.


uitgebreide informatie
Wil je meer informatie neem dan contact op met je docent: Ton de Rooij.
Bijvoorbeeld via e-mail: tonderooij@educom.nl.

Geef daarbij je naam, naam van je bedrijf, adres en telefoonnummer op.

Hij neemt vervolgens contact met je op. Hij doet dit om kennis met je te maken, je alvast iets te vertellen over de workshop / cursus, en om je vragen te beantwoorden.


uitgebreide informatie en inschrijfformulier downloaden
Je kunt ook meteen beschikken over de uitgebreide informatie en het inschrijfformulier. Je kunt daarvoor de volgende formulieren downloaden:

Kijk ook eens bij onze andere Cursussen / Workshops:

Modelleren van Bedrijfsprocessen volgens IDEF0 / ACTIMOD


Datamodeling / Informatie-analyse volgens het Entity Relationshipmodel (ER-model)


Data Modeling / Information Modeling the ER-model (English spoken)


Datamodelleren voor Business Intelligence / BI (stermodellen, kubussen, data vault)


Database Technologie en Ontwerp


SQL


SQL (English spoken)


Requirements Specificatie / Opstellen Requirements


Data Warehouses en Business Intelligence


Data Modellering / Informatieanalyse volgens NIAM